Kay Kane

Kay Kane, The Drip Gorge (midday), 2014. Oil on linen board, 36cn x 28cm, $1,500

Kay Kane, The Drip Gorge (midday), 2014. Oil on linen board, 36cn x 28cm, $1,500